Gezamenlijke website van de Synagoge Meerssen en het Leerhuis Limburg

Jaarrekening 2018 en Begroting 2020 Synagoge Meerssen

Synagoge Meerssen          
                 
Jaarrekening 2018          
                 
          begroting   rekening  
          2018   2018  
Baten              
  10   subsidies   € 2.300,00   € 2.300,00  
  11   donaties   € 2.500,00   € 7.000,59  
  12   verhuur   € 1.200,00   € 2.027,04  
  13   activiteiten/vrije gave       € 1.142,05  
  14   rente   € 25,00      
          € 6.025,00   € 12.469,68  
                 
Huisvestingskosten          
  20   onderhoud   € 5.555,00      
  21-22-23   energie, water en belastingen € 2.400,00      
  24-25   beveiliging en verzekering   € 1.700,00      
  26   inventaris   € 1.000,00      
          € 10.655,00   € 4.620,63  
                 
Algemene kosten            
  30   telefonie   € 450,00      
  31   bankkosten   € 80,00      
  32-33   activiteiten en vrijwilligers   € 600,00      
  34   pr - communicatie          
          € 1.130,00   € 925,04  
                 
Kosten totaal       € 11.785,00   € 5.545,67  
                 
Resultaat       -€ 5.760,00   € 6.924,01  

 

Begroting 2020 Synagoge Meerssen      
             
Baten          
  10   subsidies     € 4.500,00
  11   donaties     € 4.500,00
  12   verhuur     € 2.000,00
  13   activiteiten/vrije gave     € 1.750,00
  14   rente      
            € 12.750,00
             
Huisvestingskosten      
  20   onderhoud     € 5.500,00
  21-22-23   energie, water en belastingen   € 2.150,00
  24-25   beveiliging en verzekering     € 2.000,00
  26   inventaris     € 1.000,00
            € 10.650,00
             
Algemene kosten        
  30   telefonie     € 500,00
  31   bankkosten     € 100,00
  32-33   activiteiten en vrijwilligers     € 1.000,00
  34   pr - communicatie     € 500,00
            € 2.100,00
             
Kosten totaal         € 12.750,00
             
Resultaat         € 0,00