Gezamenlijke website van de Synagoge Meerssen en het Leerhuis Limburg

Welkom op de gemeenschappelijke website van de Synagoge Meerssen en het leerhuis Limburg

Het Leerhuis Limburg werd in 1980 opgericht en heeft sinds 1989 zijn onderdak gevonden in de gerestaureerde synagoge van Meerssen. De bestuur van de Stichting Synagoge Meerssen en het bestuur van de Stichting Leerhuis Limburg werken nauw samen. De meeste activiteiten van het Leerhuis vinden in de Meerssense synagoge plaats. Deze samenwerking is recent nauwer geworden door de communicatie via het Internet te doen verlopen over een gemeenschappelijke website: mededelingen van de synagoge Meerssen en het Leerhuis komen samen te op de website.

In de activiteiten van beide bestaat nog slechts een subtiel onderscheid: het Leerhuis concentreert zich vooral op cursussen en lezingen en de de Synagoge legt meer de nadruk op evenementen. Beide zaken zullen overigens in een en dezelfde agenda bekend worden gemaakt.

Adres: Kuileneindestraat 22a, Meerssen.
Donaties aan de Stichting Leerhuis Limburg op rekening nummer IBAN: NL90 RBRB0954 8612 72 en donaties aan de Stichting Synagoge Meerssen op rekeningnummer NL32 RABO 0132633787. De Stichting Synagoge Meerssen is ANBI geregistreerd. Uw donaties aan de SSM zijn derhalve aftrekbaar van de belastingen.

Het copyright van de foto's van de Synagoge Meerssen op deze website berust bij Reinhard Conings. Het Leerhuis Limburg is onafhankelijk van kerk en synagoge.