Gezamenlijke website van de Synagoge Meerssen en het Leerhuis Limburg

Doelstelling Leerhuis Limburg

Het Leerhuis Limburg te Meerssen heeft tot doel om als centrum voor Joodse kennis en cultuur in Limburg op verschillende wijzen en op onderscheiden niveaus informatie te bieden over het Jodendom. Bijzondere aandachtspunten zijn: de Joodse aanwezigheid in Limburg in verleden en heden, de relatie tot de niet-joodse omgeving en de Joodse wortels van het christendom.