Gezamenlijke website van de Synagoge Meerssen en het Leerhuis Limburg

De ontwikkeling van de joodse literatuur, enkele voorbeelden

Op zondag 24 februari 2019 om drie uur 's middags geeft Johan van de Walle een inleiding op de joodse literatuur aan de hand van enkele belangrijke commentatoren zoals Rashi op de Pentateuch. Hij probeert aan de hand van enkele voorbeelden een beeld te schetsen van de overdracht van Wet door de voortdurende overdracht van de leringen en instructies uit de Thora aan de hand van de commentaren op de Thora. Zonder deze commentaren is de Thora niet of nauwelijks te begrijpen.  Rashi is een van de bekendste van deze commentatoren. Generaties joden zijn met zijn commentaar opgegroeid. De methode van Rashi heeft voor zeer veel mensen de bijbel ontsloten.