Gezamenlijke website van de Synagoge Meerssen en het Leerhuis Limburg

LEREN EN LEVEN MET VERSCHIL

LEREN EN LEVEN MET VERSCHIL

Leerhuis rondom een aantal joodse kernbegrippen a.d.h.v. het boek ‘Leven met verschil’ van Jonathan Sachs

Vandaag de dag is het individuele leven of zo men wil, het persoonlijke domein van mensen gemeengoed. In onze westerse wereld wordt de mens opgevat als een zelfstandig en autonoom wezen. Leren en opvoeden zit in het westen voor een groot gedeelte zo in elkaar. In zulke processen groeit een kijk op het bestaan volgens welke wij de wereld willen leren vastpakken en begrijpen. Dat levert veel op, maar tegelijk is deze relatie een problematische als het om vreemde en onbekende dingen gaat.

Joodse denkers als Franz Rosenzweig en Emmanuel Levinas zetten dit principe van ‘leren’ op z’n kop. Juist door (relationele) verschillen te maken en door het benoemen van onderscheid ontstaat een grensverleggend denken en de ruimte waar de Ander beeltenis en aanwezigheid krijgt.

Deze kernachtige openheid biedt ieder mens de kans tot zelfonderzoek van zijn persoon en van zijn omringende wereld. Er is vervolgens moed voor nodig, gevoed door hoop, om te ontdekken dat in deze tussen-ruimte van een onophoudelijke verscheidenheid sprake is.

De Britse rabbijn Jonathan Sachs heeft dit principe neergelegd als een mogelijkheid voor de grote vraagstukken waar culturen in het westen - maar ook elders - zich voor geplaatst zien. Dat is de kern en uitdaging van zijn boek ‘Leven in Verscheidenheid’.

Geïnteresseerden vormen samen een leerhuis-groep waarin het er om gaat om al lezende en in gesprek met elkaar langzaam ingevoerd te worden in context, uitgangspunten en manier van denken. Het onderlinge gesprek is dus van wezenlijk belang om de geest te scherpen. Er is geen specifieke voorkennis nodig.

De bijeenkomsten zijn gepland op:

  1. Dinsdag 10 februari
  2. Dinsdag 24 februari
  3. Dinsdag 10 maart
  4. Dinsdag 24 maart
  5. Dinsdag 14 april
  6. Dinsdag 21 april

Tijd: 19:00 uur

Plaats: ontmoetingsruimte van de protestantse Kerk aan de Minderbroedersingel

Kosten deelname: € 75,00